PHP min. 5.6.8MySQL min. 5.1Apache min. 2.0
GitHub
Přidejte kódy
PHP-Fusion 9 Jádro
v9.0
Český překlad
Pravidelně aktualizovaný

Technologie

ČD - Telematika rozšíří své služby o implementaci bezpečnosti informací firem

ČD - Telematika rozšíří své služby  o implementaci bezpečnosti informací firem
ČD - Telematika začne svým zákazníkům poskytovat služby v oblasti bezpečnosti. Od června bude svým zákazníkům z řad velkých společností i státní správy vedle bezpečného uložení dat poskytovat i komplexní služby v oblasti řízení bezpečnosti informací od počáteční analýzy stavu po implementaci samotnou. Tyto
služby v oblasti ICT Security se týkají technického zabezpečení, zabezpečení personální odpovědnosti, zabezpečení dat a ochrany klíčových dat, jako jsou CRM společností aj.


ČD - Telematika začne svým zákazníkům poskytovat služby v oblasti bezpečnosti. Od června bude svým zákazníkům z řad velkých společností i státní správy vedle bezpečného uložení dat poskytovat i komplexní služby v oblasti řízení bezpečnosti informací od počáteční analýzy stavu po implementaci samotnou. Tyto služby v oblasti ICT Security se týkají technického zabezpečení, zabezpečení personální odpovědnosti, zabezpečení dat a ochrany klíčových dat, jako jsou CRM společností aj.

ČD - Telematika začne služby poskytovat nejen svým zákazníkům v drážním segmentu, ale také telekomunikačním hráčům a IT. Těm služba pomůže zvýšit jejich kvalifikaci pro řadu státních zakázek a posílí jejich bezpečnostní standardy, tak jak je vyžaduje legislativa, například zákon o kybernetické bezpečnosti nebo zákon o ochraně utajovaných informací.

„Naše komplexní analýza bezpečnosti pomůže zákazníkovi zjistit aktuální rizika a míru jejich závažnosti. Díky tomu mu umožní racionálně a ve správném pořadí efektivně investovat do potřebného zabezpečení a pomůže mu rizika snížit na přijatelnou úroveň neohrožující firmu,“ říká Pavel Dobiš, specialista pro IT bezpečnost ČD - Telematiky.

Mezi poskytované služby ICT Security patří:
- systém managementu bezpečnosti informací: umožní efektivní zřízení, zavedení, provoz, monitorování, přezkoumávání, udržování a zlepšování stavu bezpečnosti informací v organizaci vycházející z normy ČSN ISO/IEC 27001;
- soulad se zákonem kybernetické bezpečnosti v organizaci: součástí je kromě jiného i návrh zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů a útoků;
- soulad se zákonem o ochraně utajovaných informací: návrh a realizace informačních systémů umožňujících zpracování informací až do stupně utajení “Tajné” včetně.
Zákazníci si budou moci zvolit i libovolnou kombinaci služeb z oblastí bezpečnostních analýz i bezpečnostní dokumentace na základě individuálních potřeb.


ČD - Telematika a.s. poskytuje ICT řešení a služby v oblasti správy, údržby a výstavby telekomunikačních systémů. Významnou část svých obchodních aktivit směřuje do telekomunikačního sektoru, kde působí jako dodavatel velkoobchodních datových, internetových a hlasových služeb. ČD - Telematika vlastní jednu z nejrozsáhlejších optických infrastruktur v ČR, centrální úložiště dat, servisní a další specializovaná pracoviště. Služby společnosti ČD - Telematika jsou procesně zajišťovány dle několika systémů kvality. Společnost byla založena v roce 1994, je členem řady profesních organizací a čítá přes 500 zaměstnanců.

Podle auditovaných výsledků dosáhla ČD - Telematika a.s. v roce 2014 externích tržeb ve výši 1 435 mil. Kč a výsledek hospodaření po zdanění, tedy čistý zisk, dosáhl hodnoty 66,9 mil. Kč.

Připravil: rjancar
PC-politika.cz20.06.2015 07:41 213 0 komentářů 0 mimo 0 hodnocení

0 komentářů

Zanechat komentář

Host
  • Žádné komentáře byly zveřejněny.
Nejnovější témata fóra
  Vlákno Zobrazení Odpovědi Poslední příspěvek
Chyba užívateľa
v PHP - Fusion 9.1
194 4 Balin50
20-04-2018 15:49
Seznam členů
v PHP - Fusion 9.0
86 1 RobiNN
20-04-2018 14:57
chyby po upgrade
v PHP - Fusion 9.1
405 10 Balin50
19-04-2018 07:09
nastavenie už. polí a zobra...
v PHP - Fusion 9.1
74 1 RobiNN
18-04-2018 22:00
Vzhľady
v PHP - Fusion 9.1
63 1 RobiNN
18-04-2018 21:57
Chyba v zobrazení
v PHP - Fusion 9.1
75 0 Balin50
18-04-2018 19:31